Van HTML naar WordPress

Welkom op mijn eerste website gemaakt in WordPress.
Van diverse kanten krijg ik te horen eens met mijn tijd mee te gaan. De sites gemaakt in HTML
beginnen er ouderwets uit te zien en behoeven duidelijk een up-date.
Zeker gezien de razende ontwikkelingen in het media-verkeer met Facebook, Twitter, I-pads, tablets, I-phones en blogs.
In de linkerkolom zijn de meeste websites, op 3 na, nog in oude glorie te bekijken maar langzaamaan zullen deze
ook een modernere verschijningsvorm krijgen. Een begin zal worden gemaakt met de websites met een NL – extensie.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn zoon Sylvester die WordPress en database op mijn laptop heeft gezet en ook de mogelijkheid zal scheppen om deze site onder te brengen bij een webhoster.

caveman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *